26.7.2024 - 4.8.2024

Lodiloď 2024

26,900 

4 skladem

Kategorie: Štítky: , ,

Popis

LODILOĎ 2024 Chorvatsko 


Světová novinka v našem každoročním programu je akce s názvem LODILOĎ, ve spolupráci s cestovní kanceláří Geotour. 

Lodiloď znamená, že strávíme týden na poměrně veliké mateřské lodi Sretan se kterou projezdíme nemalou část chorvatského pobřeží v okolí Makarské. Zároveň budeme mít k dispozici kajaky a při každé plánované zastávce budeme vyjíždět na pádlovací výlety s návratem na mateřskou loď. V plánu jsou také delší přejezdy, kdy nás loď vysadí na jednom místě a čekat nás bude v dalším kotvišti.

Je to akce pohodová. Náročnost pádlovacího programu si každý určuje sám. denní výlety budou plánované s ohledem na výkonnost skupiny a je jen na Vás v jaké skupině budete chtít být. V případě, že budete mít pádlování dost nabízí se alternativní program: Paddleboardy,  šnorchlování, plavání, opalování na horní palubě, procházení po městě (v případě, že kotvíme v přístavu). V případě, že nebudete pádlovat, nebo v čase mimo pádlovací program je k dispozici průvodce Geotouru, který je velmi dobře seznámen s možnostmi využití času na místních ostrovech a v místních přístavech.

LODILODNÍ CESTA

Kudy popluje naše loď, kde se s kajaky vylodíme a nalodíme a kudy
budeme pádlovat? To není dáno pevně, protože je nutno se přizpůsobit
počasí, jež určuje sílu a směr větru i mořské proudy. Z toho plyne, že
i pohyb mateřské lodi lze plánovat až v krátkém předstihu, ne tady a
teď v této nabídce. Vodítkem pro vás, kde zhruba se během týdne budete
pohybovat, může být přístav nalodění a vylodění a jedno místo, které
bude hlavním cílem, lodilodní metou týdne.

27. 7. – 3. 8. 2024 nalodění a vylodění Makarská, naše lodiloďní meta je ostrov VIS

V tomto termínu můžete zvolit vlastní dopravu se slevou 3 000 Kč/os.. Zájemcům o dopravu autobusem zprostředkujeme jízdu ve veřejném linkovém spoji Vega Tour (jízda autobusu může být delší, s více zastávkami). Více informací zde.

24 hodin lodilodi: příklad typického dne 

 • Snídaně na lodi v 8 hodin, po snídani odplutí naší lodí s kajaky na horní palubě.
 • Zakotvení v klidné zátoce nebo v malém přístavu.
 • Vylodění mořských kajaků a pádlování zájemců vedených instruktorem – vyhlídkově podél členitého pobřeží, kolem ostrůvků, útesů, skrz průlivy apod. Ostatní se můžou koupat, „šnorchlovat“, skákat do vody i z horní paluby (pro výstup na loď jsou instalovány schůdky), event. paddleboardovat. V malém přístavu možnost vycházky, výstupu na nedalekou vyhlídku apod.
 • Oběd na naší lodi, event. pro kajakáře v některých dnech při delším pádlování možnost obědového balíčku.
 • Odpoledne/v podvečer zakotvení u mola, většinou v malebném přístavním městečku.
 • Večeře na lodi, zpravidla v 19 hodin.
 • Nocleh v kajutách. Během noci je loď vždy pevně vázána. Výjimečně se může na noc kotvit v přírodě, v klidné uzavřené zátoce.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

 • Dopravu autobusem
 • program kurzu seakayakingu + služby průvodce
 • ubytování na lodi
 • plná penze –  typická skvělá chorvatská kuchyně (snídaně, oběd, večeře)
 • zapůjčení paddleboardů
 • zapůjčení seakayaku s kormidlem, špricdeku, seakayakářské pádlo, vestu, vodáckou bundu
 • instruktora seakayaingu a průvodce Geotour
Video z první vlajkové LODILODI

https://www.youtube.com/watch?v=WEzQJ8NXJfA&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.geotour.cz%2F&feature=emb_imp_woyt


SRETAN


je loď postavená v roce 1900. Délka lodi je 24 m, šířka 6 m, vyšší ze dvou stěžňů má 15 m. Loď má dvě paluby a podpalubí s 2lůžkovými kajutami. Salon, sprchy a WC jsou na hlavní palubě. K dispozici je lodní bar. Loď je vybavena pro pobyt 20ti osob. Posádku tvoří kapitán, kuchař(ka), plavčík-strojník a plavčík-stevard.

SRETAN je AKČNÍ, PŘIZPŮSOBIVÝ a ÚTULNÝ. Na lodi Sretan mají k sobě lidi blízko. Sretan je jmenný tvar přídavného jména „šťastný“, tj. „šťasten“. Od roku 2018 je jeho domovským přístavem Sućuraj na Hvaru.